MÀ, MÀQUINA, MATÈRIA (Montoya, 2018)

Una màquina feta amb impressió 3D amb un dit de làtex còpia del d’un artesà, deforma, dirigida per un dissenyador, els cilindres d’argila que l’artesà modela al torn. Què passa quan la tecnologia interromp el contacte del cos i l’argila?

Amb Santiago Planella, Marc Vidal i Proyecto Rastro. Vídeo: Carlos Anselmo.

Compartir a Facebook, Twitter, Tumblr.