LA MÀ DÓNA, LA MÀ REP (Espai Acta, 2016)

La mà dóna, la mà rep.

” Els objectes tenen una relació molt íntima amb els cossos i especialment amb la mà: són agafats, estrets, llençats, aixecats i sacsejats per mans. Si bé en el cas de l’artesania, si és que podem traçar a aquestes alçades una línia clara entre ambdues pràctiques, la relació entre el cos i l’objecte és més íntima, en el camp del disseny, on els objectes són produïts en processos de fabricació industrial, la mà té igualment un paper primordial. Com és evident, els dissenyadors dissenyen amb el cos. Al procés de disseny d’un objecte, la mà i té una especial importància: la mà dibuixa, escriu i tecleja; la mà talla i modela; la mà toca les superfícies, entra en contacte amb els materials i les formes. A través de la mà el cos del dissenyador es fa present en l’objecte i també es fa present el cos de l’usuari. Els dissenyadors fan objectes per mans que els reben, els prenen i els empren. El cos de l’usuari està sempre present en l’objecte, i molt abans d’entrar-hi en contacte condiciona la seva existència, la seva forma i els seus usos.

Cartell

Tot i això sembla que discursivament el treball del dissenyador pretengui sovint convertir-se en un treball eminentment intel·lectual, on la comunicació de conceptes abstractes i les formulacions estètiques visuals ocupen la centralitat de la seva pràctica. La mà del dissenyador tendeix a desaparèixer en favor dels seus ulls i les seves paraules, fent desaparèixer alhora la mà de l’usuari. Les peces presents en aquesta exposició exploren els marges de possibilitat de dissenyar objectes pensant amb la mà.”

Pots descarregar el catàleg-full de sala amb el text complert aquí.

02Julen

03NuriaJulen

04nuria1

05MarionaNuria2

06MarionaNuria

07

08

09

Amb obres de: Nuria Gali, Mariona Valdes, Oriol Targa i Julen Ussia. Fotografies: Laura Puigdellívol. Disseny Gràfic: Laguna Bastante.

Save

Save

Save

Save

Save

Compartir a Facebook, Twitter, Tumblr.