PODER SER (Disseny Hub, 2015)

Poder Ser recull nou treballs inèdits de dissenyadors de producte emergents que desenvolupen la seva tasca a Barcelona. El projecte neix per la seva voluntat de donar a conèixer el seu treball, respectant l’heterogeneïtat i diversitat de posicionaments i estils de les seves propostes.

A partir de maig de 2015 alguns dels estudis presents a la mostra van impulsar la realització de trobades de discussió setmanals en les que es van posar sobre la taula algunes de les preocupacions compartides en relació a la seva professió. En aquestes trobades es va decidir el tema que articula l’exposició i amb el qual cada estudi estableix un diàleg propi.

Vista General de l'exposició. Fotos: Kiwi Bravo.

Vista General de l’exposició. Fotos: Kiwi Bravo.

La pràctica del disseny es relaciona d’una manera molt particular amb la contingència, amb la possibilitat de que quelcom succeeixi o no. Històricament s’ha assimilat la tasca del dissenyador amb la voluntat de controlar allò incontrolable i més específicament amb l’esforç per estructurar les formes de relació entre persones i objectes. El dissenyador però, no està sol. La seva tasca sorgeix i te efecte en un entorn canviant, poblat per agents que el condicionen: el dissenyador opera en un determinat ordre social-polític-econòmic-legal-tecnològic d’objectes i persones; de discursos, voluntats, anhels i possibilitats. El dissenyador és alhora agent limitant i limitat.

L’objecte, conceptualitzat pel dissenyador amb la voluntat de resoldre una sèrie de preocupacions d’ordre instrumental i simbòlic, és capaç a més d’iniciar altres fenòmens. Els objectes, tenen la capacitat de fer durar les nostres formes de ser i de condicionar les nostres formes de fer. El nostre és un cos que pensa i actua, però que no ho fa mai sol. Tota acció consisteix en una associació efímera, en l’agenciament que es produeix entre un cos/cosa que fa. En aquest procés agencial però, no només hi és el cos de qui actua, també hi ha el dissenyador: l’objecte fa que el seu pensament perduri.

Les persones que usen objectes resten doncs condicionades per les possibilitats que aquest obren. En l’àmbit del disseny és molt habitual la paraula usuari. L’usuari és una persona que fa -o podria fer- ús. En la seva voluntat de fer la persona condiciona l’objecte; les seves necessitats possibiliten determinades tipologies d’objectes i, en un context de mercat, els seus gustos i hàbits de consum fan possibles determinades formalitzacions. Objectes i usuaris són doncs també agents limitats i limitants alhora.

Poder ser és una mostra de projectes on nou dissenyadors joves exploren a través d’objectes els marges de possibilitat dels dissenyadors, dels objectes i d’aquells qui els empren.

Salvar un Elefante, Cristian Herrera Dalmau.

Salvar un Elefante, Cristian Herrera Dalmau. Fotos: Kiwi Bravo.


Conjunt de llums fabricats a partir de motlles de vaixella recuperats, Diego Sampere i Max Enrich.

Conjunt de llums fabricats a partir de motlles de vaixella recuperats, Diego Sampere i Max Enrich. Fotos: Kiwi Bravo.


Llum de suspensió, Diego Sampere i Max Enrich

Llum de suspensió, Diego Sampere i Max Enrich. Fotos: Kiwi Bravo.


Ash Light, Estel Alcaraz

Ash Light, Estel Alcaraz. Fotos: Kiwi Bravo.


Prototip d'un banc, estudi Gravina

Prototip d’un banc, estudi Gravina. Fotos: Kiwi Bravo.


Melancholia, Goula / Figuera

Melancholia, Goula / Figuera. Fotos: Kiwi Bravo.


Melancholia, Goula / Figuera

Melancholia, Goula / Figuera. Fotos: Kiwi Bravo.


Sèrie de 50 gots de vidre intervinguts, HUNCH.

Sèrie de 50 gots de vidre intervinguts, HUNCH. Foto: Kiwi Bravo.


Ra (llum de terra), Ibai Velilla.

Ra (llum de terra), Ibai Velilla. Fotos: Kiwi Bravo.


Requetebotijo, Kiwi Bravo

Requetebotijo, Kiwi Bravo. Fotos: Kiwi Bravo.


Temple, Pablo Santos

Temple, Pablo Santos. Fotos: Kiwi Bravo.

Cartell Poder Ser

Descarrega el catàleg/full de sala de l’exposició aquí.

Una exposició amb obres de: Cristian Herrera, Diego Sampere i Max Enrich, Estel Alcaraz, Gravina, Goula/Figuera, HUNCH, Ibai Velilla, Kiwi Bravo i Pablo Santos. Disseny Gràfic Edu Piracés. Disseny Expositiu: Ibai Velila i Gennís Senén. Amb la col·laboració d’ADI FAD.

Compartir a Facebook, Twitter, Tumblr.